Chisan

VID TRÖTTHET

Chisan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Chisan innehåller ADAPT-232, en extraktkombination bestående av schisandra, rysk rot och rosenrot, som anses ha adaptogena egenskaper och stärka orken.

Läs mer
  • Vid trötthet
  • Ingredienser av högsta kvalitet
  • Utvecklad och producerad i egen fabrik i Vallberga
  • Traditionellt växtbaserat läkemedel
  • Vegansk
Chisan
Läs noga igenom bipacksedeln före användning. Den innehåller information som är viktig för dig.
OM CHISAN

Femineral® bygger på synergieffekt mellan fyra grupper biologiskt aktiva ämnen: järn med mineraler, antioxidanter, adaptogener och vitaminer.

Det som gör Femineral så bra, är dess kombinationsverkan. För att optimalt utnyttja järn för bättre blodvärden krävs ett lagarbete – eller kedjeverkan – mellan olika naturliga ämnen.

Exempelvis behövs koppar (Cu) för att bilda röda blodkroppar. För zink (Zn) gäller att underskott på zink ofta även innebär lågt järnvärde. Zink är viktig för fertiliteten och en viktig komponent i bröstmjölken. En brist på mineralen mangan (Mn) kan tom ge upphov till anemi (blodbrist). Mineralkedjan illustrerar de olika mineralernas samverkan.

Läs mer om Femineral
VÄLBEFINNANDE OCH ENERGI

Fakta om adaptogener

Chisan innehåller ADAPT-232, en extraktkombination bestående av schisandra, rysk rotoch rosenrot, som anses ha adaptogena egenskaper och stärka orken

No items found.